Планове, стратегия

Стратегия 2020-2024 г.
Годишен план 2020-2021 г.
Приложение 1. Спортен календар 2020-2021 г.
Приложение 2. План квалификационна дейност 2020-2021 г.
Приложение 3. План за противодействие на тормоза в училище 2020-2021 г.
Приложение 5. План за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолентни 2020-2021 г.
Приложение 6. План БДП 2020-2021 г.
Приложение 7. План за насърчаване и повишаване на грамотността 2020-2021 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието 2020-2021 г.
План седмица на четенето 9 – 13.12.2019г.