Заповеди

Заповед за график на учебното време 2019-2020г.
Заповед за ДЗИ 2019-2020г. 
Заповед за НВО IV и VII клас 2019-2020г.
Заповед форми на обучение 2019-2020г.
Заповед за достъп на външни лица
Заповед за достъп на превозни средства
Заповед за забрана на тютюнопушенето
Заповед забрана външни лица
Заповед дезинфекция помещения
Заповед дезинфекция училищни автобуси
Заповед извънреден инструктаж
Заповед информиране на родители
Заповед хигиенни изисквания по време на учебни занятия