Настоятелство

ОБЩИНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Общинското училищно настоятелство е регистрирано под №923 от 29.06.2001 на ЯОС
Председател: София Минева