Настояще

Училището в момента разполага с две свързани сгради – стара и нова част.

Старата част е на два етажа и има 7 класни стаи, библиотека, стая на директора, мултимедиен кабинет, стая на счетоводител и касиер.

Новата част е на три етажа и съдържа 5 класи стаи, 3 стаи за занимания по интереси, компютърен кабинет, лекарски кабинет, стая на деловодителя,  учителска стая, стая на педагогическия съветник, тоалетни на всеки етаж и 6 хранилища.

В новата част има още павилион, стол за хранене и голям физкултурен  салон.