Обществен съвет

Председател: Любослав Ценов

Членове:
1. Стела Андреева
2. Галина Колева
3. Недялка Панайотова
4. Румяна Алексиева

Резерви:
1. Десислава Христова
2. Костадинка Даунс
3. Станка Митева
4. Анка Минчева