Състав

Педагогически състав

Директор – Васил Гаджуров
Педагогически съветник – София Минева

Учители в начален етап:
Мария Тодорова – старши учител
Дянка Андонова – старши учител
Златка Ламбова – старши учител
Велина Вачева – учител
Иванка Буденова – старши учител в ГЦОУД
Виолета Бакалова –  учител в ГЦОУД

Учители в прогимназиален и гимназиален етап:
Янка Микова – старши учител
Милена Манолова – старши учител
Мария Митакова – старши учител
Ангелина Гаджурова – старши учител
Нели Христова – старши учител
Събина Тодорова – старши учител
Славка Даскалова – старши учител
Иванка Новакова-Димова – старши учител
Николай Иванов – старши учител
Катя Чарнишка–  учител
Мария Маринова – старши учител в ГЦОУД

Непедагогически състав:
Мария Иванова-счетоводител
Йорданка Димитрова – касиер
Йорданка Василева – ЗАС
Катя Димитрова – хигиенист
Султанка Асенова – хигиенист
Гергана Георгиева – хигиенист
Гочо Минков – огняр
Асен Иванов – охранител
Георги Пентиев – шофьор
Янко Николов – шофьор
Никола Тодоров – шофьор