Съобщение

Денят 15.11.2021г., понеделник, е учебен за всички ученици от 1- 12 клас в онлайн среда. Във вторник всички ученици от 1 – 12 клас учат присъствено. Учебният процес се провежда по утвърденото седмично разписание. В случай на балотаж 22.11.2021г.  също е учебен ден за всички ученици от 1 – 12 клас в онлайн среда, а във вторник отново децата са на училище.