Училищни учебни плановe

Училишен учебен план за I клас учебна 2019-2020г.
Училищен учебен план за II клас учебна 2019-2020г.
Училищен учебен план за III клас учебна 2019-2020г.
Училищен учебен план за IV клас учебна 2019-2020г.
Училищен учебен план за V клас учебна 2019-2020г.
Училищен учебен план за VI клас учебна 2019-2020г.
Училищен учебен план за VII клас учебна 2019-2020г.
Училищен учебен план за VIII клас учебна 2019-2020г.
Училищен учебен план за IX клас учебна 2019-2020г.
Училищен учебен план за X клас учебна 2019-2020г.
Училищен учебен план за XI клас учебна 2019-2020г.
Училищен учебен план за XII клас учебна 2019-2020г.