Обща родителска среща

На 14.11.2019 г. в СУ „Д-р Петър Берон“ се проведе обща родителска среща. Присъстваха родители от всички класове. Г-н Васил Гаджуров директор на училището направи анализ на резултатите постигнати през учебната 2018-2019 г. и запозна присъстващите с новите моменти от Закона за социални помощи. Г-жа Милена Манолова представи анализ на резултатите от анкетата за тормоза в училище. Тематична беседа на тема „Деца раждат деца“  изнесе образователният медиатор Димитрина Атанасова, към която се присъедини и медицинското лице в училище Янко Анев с темата „Ранните бракове“. Любослав Ценов секретар на МКБППМН запозна родителите с темите „Трафик на деца“ и „Телефонни измами с деца“.