Четенето е магия

Интересно и вълнуващо приключи участието на учениците от СУ“Д-р Петър Берон“ в Националната седмица на четенето, която се проведе от 9-13 декември 2019г. Учениците от начален и прогимназиален етап на обучение се включиха в различни инициативи за насърчаване на интереса към четенето.
Най-добрите четци от V до VII клас прочетоха приказки на малчуганите от ЦДГ „Здравец“ гр. Болярово. Децата слушаха с интерес актьорското изпълнение на каките и батковците, отговаряха на въпроси към съдържанието, сами извличаха поука.
Учениците от I до VI клас посетиха градската библиотека. Запознаха се с библиотечния фонд, правилата за посещение в библиотеката, научиха „молбата на книгата“. В читателска щафета учениците от втори клас прочетоха приказка на учениците от I клас. Малките ученици се запознаха с началото на приказки и получиха задача да открият сами щастливия край.
В групите за целодневна организация на учебния ден се реализираха инициативите „деца четат на деца“ и „оцветяване на любими герои“.
Герои от приказки оцветяваха и учениците от I до IV клас. Рисунките им са експонирани в коридора пред класните стаи.
Във фоайето на училището е организирана и изложба от любими произведения на учениците.