Отлично представяне на учениците от СУ“Д-р Петър Берон“

Учениците Мими Иванова, Иван Иванов, Златомир Христов и Дарина Иванова придружавани от училищния медиатор Димитрина Атанасова се представиха отлично в обучение, организирано по проект „Ковачница за младежка активност- II“.
Проектът се изпълнява от НЧ „Умение-2003“- Ямбол и се финансира от Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта 2016-2020. Проектът въвежда Нетрадиционна практика за включване на младите хора в управлението на община Болярово, Стралджа и Тунджа и при вземането на решения от местно ниво. Като краен резултат от проекта от читалището очакват разработени от самите млади хора и внесени в Общинските съвети ефективни Стратегии за развитие на младежта. В тази връзка от 21-23.02.2020г. се проведе обучение по придобиване на личностни умения и компетенции в сферата на младежкото участие и активното гражданство и стратегическо планиране на местните политики за подкрепа и развитие на младежта, стимулиране на гражданската активност на младите хора, както и овластяване на младежите чрез възможността те да изразят своите идеи и предложения за местна политика.
В обучението участваха 30 младежи на възраст от 15-29г. от общините Тунджа, Стралджа и Болярово. От СУ“Д-р П. Берон“ гр. Болярово взеха участие учениците Мими Иванова, Дарина Иванова, Иван Иванов и  Златомир Христов. Те се представиха отлично в обучението по езикови компетенции и ефективна комуникация, по достъп до информация и стратегическо планиране и подготовка на доброволчески инициативи.