Ден на розовата фланелка

За пета поредна година в СУ „Д-р Петър Берон“ се отбеляза Деня за борба с тормоза в училище. Нашето училище с желание се включва в подкрепа на кампанията. Основен организатор на тазгодишното мероприятие е Ученическия съвет.  На празника присъстваха г-жа Мария Чанева – секретар на община Болярово и председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, г-н Любослав Ценов – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, г-н Янко Анев – общински съветник, г-н Васил Гаджуров – директор на училището.
Там където има доброта, толерантност и приятелство не може да има тормоз и насилие. Ученици от III, IV, V  и VI клас изпълниха стихове за приятелството и добротата. Учениците от клуб по интереси „В света на компютрите“, по проект „Образование за утрешния ден“, с ръководител Дянка Андонова изготвиха тематично табло „Спри! Помисли! Бъди приятел!“. С внимание се изгледа и кратко клипче на тема “ Да бъдем добри хора и нека се поучим от тези деца!“.
Любовта е някъде дълбоко в душата на всеки от нас! Вместо мрак и тъга – нека бъде доброта, приятелство и светлина. Песента „Доброта“ изпълниха група ученици с ръководител Нели Христова. Добротата не може да се купи с пари. Тя е дар. Носи се в сърцата на хората.
Г-н Любослав Ценов и г-жа Мария Чанева поздравиха учениците и пожелаха да бъдат добри, толерантни, единни като пръстите на ръката и силни да постигнат желаното.