Дните от 16 март до 29 март ще са неучебни

Дните от 16 март до 29 март 2020 година ще са неучебни. Решението e в резултат на заповед на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб.
Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации, както и посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
Заповедта предвижда въвеждане на дистанционна форма на обучение в училищата.
Обучението ще бъде съобразено с възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на участниците в процеса. Възможни са  алтернативни варианти на преподаване и учене от разстояние – използване на ел. платформи за обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация.