Заявления за ДЗИ

СЪОБЩАВАМЕ  НА  ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ  ЗАВЪРШИЛИ  12 КЛАС  ПРЕЗ  МИНАЛИ ГОДИНИ,  НО  НЕ  ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛНА  ОЦЕНКА  НА ДЗИ, ЧЕ  МОГАТ  ДА  ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА  ЯВЯВАНЕТО ПРЕЗ  МАЙСКА  СЕСИЯ  НА  2020 ГОДИНА  В  СРОК  ДО 17.03.2020Г.  В  ДЕЛОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО.