Важно съобщение за всички ученици и родители

Скъпи ученици, уважаеми родители,

СУ“Д-р П. Берон“ гр. Болярово от 16.03.2020г.(понеделник) ще провежда обучение от разстояние. Грипната ваканция свърши. Следващите дни са учебни, а не почивни. Учебният процес ще се провежда при спазване на ново седмично разписание. Учителите ще използват инструменти на приложенията за онлайн комуникация, електронни учебници, електронни образователни материали, социалните мрежи, както и при необходимост учебни материали на хартиен носител.

График за провеждане на онлайн учебни часове в училището в сила от 16.03.2020г.
Начало на учебните занятия 9.00часа
За учениците I-IV клас
1.час 9.00-9.20
2.час 9.30-9.50
3.час 10.00-10.20
За ученици V-ХII клас
1.час 9.00-9.30
2.час 9.40-10.10
3.час 10.20-10.50
4.час 11.00-11.30
Консултации с учителите по телефона, имейл, фейсбук групи на класовете от 12.00 до 14.00 часа
За осъществяване на дистанционно обучение учениците или техните родители трябва да се включат във Фб групите на класовете, които са създали и управляват класните ръководители. Там учениците ще получат подробни указания за дистанционна работа.
Уважаеми родители, за пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

  • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  • Насърчавайте детето да бъде активно.
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
  • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.