Важно съобщение за всички ученици и родители

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Следващите две седмици считано от 30.03.2020 г. до 12.04.2020 г. учебният процес ще  продължи да се провежда чрез онлайн комуникация, електронни учебници, електронни образователни материали, социалните мрежи, както и при необходимост учебни материали на хартиен носител. Графикът за провеждане на часовете и консултациите с учителите по телефона остава същият.