Важно за учениците от десети клас

Уважаеми десетокласници, тези от вас, които желаят да се явят на изпит по чужд език и Информационни технологии от НВО трябва в срок до 7.04.2020 г да попълните и  подадете заявления в училището по образец, които може да изтеглите от прикачените файлове. Изпитите не са задължителни и са пожелание.

заявление от ученик ICT НВО10
заявление чужд език НВО10

заявление от ученик ICT НВО10
заявление чужд език НВО10