Важно за учениците от седми клас

Уважаеми седмокласници, тези от вас, които желаят да се явят на изпит по чужд език от НВО трябва в срок до 7.04.2020 г да попълните и  подадете заявление в училището по образец, което може да изтеглите от прикачения файл. Изпитът не е задължителен и е пожелание.

заявление чужд език НВО7

заявление чужд език НВО7