За вас дванадесетокласници

Поправителните изпити на учениците от 12. клас ще се проведат на 18.05.2020 г. и на 20.05.2020 г. от 8.30 часа в училище при спазване на всички  мерки за сигурност, впредвид създалата се ситуация с разпространение на корона вируса.