Важни дати за прием на ученици след завършено основно образование

Уважаеми ученици, тук   можете да се запознаете с графика за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020-2021г. на места по държавен план-прием съгласно Наредба 10 от 1.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.