Продължава дистанционното обучение

Със Заповед  № РД-01-332/12.06.2020г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата до 30.06. В този период продължава дистанционното обучение за учениците от СУ“Д-р П. Берон“гр. Болярово. Материали на хартиен носител ще се разнасят на 16, 18, 22, 24 и 26 юни.