Важно – прием 1, 5 и 8 клас

Ръководството на СУ“Д-р П. Берон“ уведомява, че има 10 свободни места за прием в 1. клас, 14 свободни места в 5. клас и 15 свободни места в 8. клас  за учебната 2020-2021г.