Внимание – ДЗИ сесия август-септември

Ръководството на СУ“Д-р П. Берон“ уведомява зрелостниците, че заявление за допускане до държавни зрелостни изпити се подават в срок от 1.07.2020г. до 13.07.2020г. в деловодството на училището.