В чест на 1 ноември

В чест на 1 ноември- Ден на народните будители, в СУ „Д-р Петър Берон“ бяха осъществени няколко конкурса.
Учениците от начален етап се включиха в конкурси за краснопис и най-добър четец. Бяха излъчени  и наградени победителите. Най- добре се представи Алексиано Любославов от  I клас, който спечели първо място и в двата конкурса.
Учениците от прогимназиален етап се включиха в конкурс за изработване на свитък с мисъл на будител или революционер. Особено активни бяха учениците от VII  клас, които спечелиха призовите места . На първо място се класираха Йосиф Михайлов и Надя Иванова , а на второ място техният съученик Стилиян Димитров, както и Дафинка Панайотова от VI клас.
В гимназиален етап се проведе конкурс за изработване на историческа книжка, посветена на бележити будители от епохата на Възраждането. Първите места заеха учениците Енох Михайлов от IX клас, с историческа книжка посветена на Георги Раковски, Павлинка Панайотова от XI клас, с историческа книжка, посветена на Христо Ботев и Иван Тодоров от XI клас, с историческа книжка, посветена на Иван Богоров и първият български вестник „ Български орел“.