Обучение в електронна среда

Преустановяват се присъствените учебни занятия в СУ“Д-р П. Берон“, считано от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. Учебните занятия продължават в електронна среда по действащото седмично разписание. Неприсъствието в учебни часове се отразява с отсъствие.
Училищното ръководство призовава учениците към отговорно отношение по време на дистанционното обучение.