НВО IX и Х клас

Поради предприетите мерки за ограничаване на разпространението на Covid-19 и обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в секция Ученици/Родители са качени материали за провеждане на подготовката на гражданите на Република България от IX и Х клас за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната. Моля учениците от посочените класове да се запознаят индивидуално с темите.