Важно! Възстановяват се присъствените учебни занятия по график!

На основание Заповед РД 01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците по следния график:

  • от 4.02. до 17.02.  за учениците от 7,8 и 12 клас;
  • от 18.02. до 2.03. за учениците от 5, 10 и 11 клас;
  • от 4.03. до 17.03. за учениците от 6, 9 и 12 клас

Ръководството на СУ“Д-р Петър Берон“ призовава родителите за строго спазване на посочения график като осигуряват  децата си както в присъствените занятия, така и по време на обучението им в електронна среда от разстояние.
Пълния текст на заповедта може да прочетете тук.