Преминаване към обучение от разстояние

Със заповед РД 09-3392/15.10.2021г. на министъра на образованието се организира ротационно обучение за учениците от област Ямбол. Заповедта може да прочетете тук.