Светът е шарен, затова е красив!

На 16 ноември се чества Международният ден на толерантността. За отбелязването на празника учениците от СУ“Д-р Петър Берон“ изработиха табла с послания „За едно по-добро бъдеще, за един по-добър свят“. Всеки клас избра своя начин да изрази посланията си. Учениците от 1 клас изработиха пеперуди, второкласниците ги написаха върху детски фигури, а цветни звездички и цветя избраха учениците от 4 клас. Десетокласниците „изсипаха“ своите пожелания като дъжд от небето, 5 клас избраха формата на сърце и т.н. Учениците от начален етап украсяваха тематични рисунки и си направиха с тях кътове в класните стаи.

Всички ученици се обединиха около идеята, че ако се уважаваме, разбираме и приемаме различията помежду си светът ще стане по-добър.