Важно!!!

Със заповед на Министъра на МОН, 22 ноември е обявен за учебен ден в електронна среда за всички ученици от 1 – 12 клас. Часовете ще се провеждат в Тиймс. Потребителското име и паролата на децата остават същите. Часовете започват както обикновено в 7.30ч по програмата за деня. Във вторник, 23 ноември всички ученици от 1 – 12 клас учат присъствено.