Аз избирам доброто

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция.
Както всяка година и днес всички ученици и учители казаха “Не на тормоза в училище”. Във фоайето на училището бе обособен тематичен кът от табла. В часа на класа в беседи и разговори бяха обсъдени проблемите за тормоза в училище и семейството, за необходимостта да бъдем съпричастни и да не затваряме очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение.
В подкрепа на инициативата ученици от всички класове се облякоха в розови фланелки с надпис „Не на тормоза“ и на двора образуваха формата на сърце. Първокласниците държаха розови балони с послания. На мероприятието присъства г-н Янко Илчев, секретар на МКБППМН в гр. Болярово. Директорът на училището г-жа Дора Карагьозова разказа за историята на празника. Пожела на всички да изпълняват обещанията, които дадоха в този ден, през цялата година.
Всички ученици и учители получиха розови гривни на толерантността, осигурени от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, символизиращи техните качества като доброта, грижа към другите и уважение. Учениците от начален етап на обучение си обещаха, че ако постъпят лошо и нарушат обещанията си ще връщат гривничките на отговорника на класа.
Учениците от втори клас изработиха табло „Не на тормоза“. Г-н Илчев проведе урок „Да бъдем добри“ с учениците от 4 клас. На урока присъства г-н Ценов, зам.-директор на СУ“Д-р Петър Берон“. След като изслушаха представената беседа, учениците споделиха своите мисли за тормоза и как да не го допускаме. Класът бе разделен на 4 екипа – „Вяра“, „Прошка“, „Мъдрост“, „Надежда“. Върху розови фланелки всеки екип написа и представи пред класа своите послания как „Да бъдем добри“. За добрата си работа децата получиха разноцветни хартиени фланелки, в знак, че цветовете нямат значение за добротата им.
Училището се изпълни с розов цвят, с усмихнати лица и добри намерения. Със своите позитивни послания учениците показаха, че „Денят на розовата фланелка” не е само тук и сега. „Не – на насилието в училище! И не само в него! И не само днес! И не само за един ден!”, категорични са учениците и техните учители!