Честит празник, Земя!

Учениците от СУ“Д-р Петър Берон“ посветиха редица инициативи на международния ден на Земята.
Учениците от клуб за занимания по интереси „Приятели на природата“ и клуб „Мога повече“  по проект „Образование за утрешния ден“ честваха  22 април  със съвместна публична изява.
Участниците в клуб „Приятели на природата“ изработиха за празника табло от еко материали. Почистиха училищния двор и цветните алеи. На публичната изява се представиха с презентации за историята на празника, разнообразието на рибите и пчелите, разработени от Стелиян Николов, Георги Андреев, Йорданка  Иванова  и Мирослав Великов.
Учениците от клуб „Мога повече“ представиха своите презентации „По-по-най“ и разказаха за най-малките костенурки, най-малкото коте и куче, за най-отровната змия, за най-малката птичка и най-отровния паяк, за планетата Юпитер. Присъстващите се убедиха в техните умения за търсене на информация в интернет, съхраняването й в папки, в умението им да я систематизират в слайдове на презентация, да добавят на анимация към слайдовете и визуални ефекти на прехода между слайдовете.
Второкласниците изработиха своята „земя-човече“ и обещаха да се грижат за нея. Учениците от гимназиален етап посадиха в двора на училището осем фиданки – липа и ябълка.