Спортуваме активно

По случай Денят на българския спорт – 17 май в СУ“Д-р Петър Берон“ бяха проведени редица спортни състезания със съдействието на МКБППМН.
За учениците от 1-4 клас бе организирана активна гимнастика. Децата се забавляваха в надпревара в 3 станции като на всяка от тях изпълняваха определен брой упражнения, пренасяха топче пинг понг в лъжица в зигзагообразно трасе.
Във футбол на малки се състезаваха момчетата от 8 до 12 клас.
Учениците от 5 до 7 клас от СУ“Д-р Петър Берон“ и ОУ“Ст. Караджа“ с. Ст. Караджово премериха съобразителност в турнира по шахмат.
Стрийтбол 3х3 бе дисциплината, в която се състезаваха момичетата от 5 до 7 клас, а момичетата от 8-10 клас играха тенис на маса.
Победителите ще получат своите награди на училищното тържеството по случай 24 май.