Обява за процедура за подбор на образователен медиатор

СУ“Д-р Петър Берон“ обявява процедура за подбор на образователен медиатор по НП“Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници. Пълният текст на обявата може да прочетете тук.