Спортни игри

По повод празника на град Болярово в СУ „Д-р Петър Берон“ се проведе щафета за учениците от 5 – 12 клас и утринна гимнастика за 1 – 4 клас. Спортните прояви са в подкрепа на инициативата на държавния глава Румен Радев „Спортувай с президента“, за насърчаване на физическата активност на българските деца чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми за физическо възпитание. Наградите са осигурени от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.