Чест и слава на народните будители

Учениците от СУ“Д-р Петър Берон“ изразиха своята признателност към народните будители. На празника те посветиха редица мероприятия. Изработиха по класове тематични табла, слушаха беседи за празника, разгледаха презентации. Малките ученици славиха будителите с краснопис от стихове, посветени на бележитите личности, изработиха табло и проекти по темата.
Тържеството за празника подготвиха ученици от 5 до 7 клас. Те рецитираха стихове и мисли на народните будители. Госпожа София Минева прочете слово за историята и значението на празника. Прозвуча и песен, посветена на съвременните будители. Всички учители получиха значка „Съвременен будител“.
В края на тържеството директорът на училището г-жа Карагьозова награди победителите в конкурса за изработване на табло, а г-н Янко Илчев, секретар на МКБППМН връчи наградите на победителите в спортните игри, организирани по повод празника на град Болярово.