Да бъдем толерантни всеки ден

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията…
По повод  16 Ноември – международен ден на толерантността, в СУ,, Д-р Петър Берон “ гр. Болярово  се проведе дискусия  с учениците от 5 клас. Гости бяха секретарят на МКБППМН-Болярово Янко Илчев, както и образователният медиатор към център “Амалипе“, работещ по проект към Община Болярово -Михаела Колева. С активно участие от децата, дадени примери и  игрови сцени от ежедневието в училище и извън него, учениците се запознаха с толерантността и научиха как да действат в различни ситуации , като проявяват доброта, съпричастност, взаимпомощ и уважение. Учениците от начален етап на обучение   оформиха тематични табла.