Да бъдем заедно и през 2023 година!

Ученици и учители изпратиха отиващата си 2022година с вълнуващ благотворителен концерт и базар в подкрепа на проект „Обичам моето училище“ в читалище „Възраждане“.
В инициативата се включиха учениците от 2.-4. клас с песен и танц, първолаците се претвориха в сурвакари и благославяха за здраве и берекет. Традициите на Коледа бяха представени чрез празника в едно семейство. Те посрещнаха и коледарската група, които им пяха за стопанина, за момите в семейството, за здраве и берекет. На сцената се изявиха и ученици от 5.-7. клас със стихове  и танц. Ученици от 8. клас представиха презентация на руски език за празника в Русия. „Арканул“ танцуваха момичета от 5. – 9. клас. За първа година в празника бе представено и светлинно шоу.
Във фоайето на читалището бяха подредени и разпродадени изработени от ученици и учители коледни картички и сувенири.
Директорът на училището Дора Карагьозова запозна боляровската общественост с проекта „Обичам моето училище“ и целта на благотворителните мероприятия.
Кметът на община Болярово Христо Христов приветства инициативите на училищното ръководство и пожелана колектива много здраве и успехи и през 2023година.