Мероприятия в чест на патронния празник

В СУ“Д-р Петър Берон“ се проведоха редица мероприятия, предшестващия патронния празник.

Интердисциплинарен открит урок изнесе  г-жа Милена Маринова с подкрепата и помощта на г-жа Славка Минчева и г-жа Иванка Новакова с  ученици от XI клас. Те представиха дигитална енциклопедия за римската империя и част от нейното голямо наследство и идеята, че миналото е неразривно свързано с настоящето и инвестиция за бъдещето.

Училищен шахматен турнир проведе г-н Николай Иванов. Победители са  Антонио Динев от 6 клас, на второ място – Димитър Петков от 5 клас и трето място – Божидар Алексиев от 5 клас.

С успех премина кулинарният базар, подготвен от учениците от професионалната ни паралелка с преподавател Красимир Костов. Те представиха кулинарните си изкушения и умения за работа с фондан, благодарение на  гост-консултанта  Златина Петкова.

В международния ден на щастието в училище гостува г-н Енчо Керязов. Под негово ръководство ученици и учители се включиха в утринна гимнастика.

В табло, учениците от I до XII клас изразиха своите чувства и отговориха на въпроса „Защо обичам моето училище“. Таблото е изработено с помощта на Михаела Колева, образователен медиатор към център „Амалипе“.