Поход в света на книгите

Седмичен поход в света на книгите се проведе в Средно училище „Д-р Петър Берон“ в навечерието на Световния ден на книгата и авторското право – 23 април. Организатори на инициативата са Община Болярово и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съвместно със СУ“Д-р Петър Берон“.

Началото поставиха учениците от първи и втори клас с посещение в училищната библиотека, обновена по проект „Библиотеките като образователна среда“. Любознателните ученици четоха текстове, посветени на Великденските празници и колективно рецитираха „Аз съм българче“. Те определиха и най-добрите четци сред тях – Денислава Димитрова и Пепа Колева от 2. клас, Валентина Гочева и Иванеса Илиева от 1. клас. Учениците от трети и четвърти клас организираха двубой между класовете по четене на откъс от непозната приказка.

От трети клас Божил Иванов прочете 115 думи за минута, а Алексиано Ценов – 112 думи;
от четвърти клас Младен Симеонов 138 думи, а Христиана Петкова-109 думи.

Учениците от начален етап гостуваха и в библиотеката на НЧ „Възраждане-1912“, където библиотекарят Мария Христова им разкри невероятната съкровищница на светове и герои, която съхраняват стотиците томове и енциклопедии. С желание ученици от всеки клас прочетоха откъс от любима приказка. Това приятно и уютно място се привърна в едно от любимите места за любознайковците от СУ“ Д-р Петър Берон“гр. Болярово

Финалът бе поставен от децата от прогимназиалния етап на обучение, отново в станалата любимо място на всички общинска библиотека. Участниците се състезаваха в два кръга, като показаха изготвени от тях презентации за любим български автор и представиха негово произведение. 5. клас  представиха моменти от живота на поета революционер Христо Ботев и неговото стихотворение „Хаджи Димитър“. 6. клас разказаха интересни факти за Христо Смирненски – „слънчевото дете на българската поезия“ и неговото стихотворение „Братчетата на Гаврош“. 7. клас –  с патриарха на българската литература- Иван Вазов. Те рецитираха одата „Опълченците на Шипка“, а учениците от 8. клас се върнаха в далечното Средновековиеи представиха Константин Преславски и неговата „Азбучна молитва“. Жури в състав: Нина Терзиева – заместник-кмет на община Болярово и председател на МКБППМН, Янко Илчев -секретар на МКБППМН и Бинка Величкова – дългогодишен преподавател по български език и литература класира на първо място учениците от 8 клас, на второ място  седмокласниците.
На трето място се класираха шестокласниците.
Поощрителна награда получиха и петокласниците.
Заместник-кметът Нина Терзиева обяви и индивидуални награди за най-въздействащо рецитиране за Николай Петров от 8 клас, Христо Димитров и Емилия Начева от 7 клас, Вилияна Стоянова от 6 клас и Анелия Колева от 5 клас.