Да ни е честита Новата учебна година!

Начало на Новата учебна година – ден, изпълнен с надежди, с трепет, с цветя и усмивки. Начало на напрегнат труд за постигане на успехи в обучението и възпитанието на най-скъпото за всеки родител и най-ценното за една държава – Негово Величество детето! Тържественото начало беше дадено в 9.00 часа с издигане на националния флаг и посрещане на училищното знаме. Гости в празничния ден бяха Христо Христов – кмет на община Болярово, Атанас Дженков – председател на ОбСъвет Болярово, Кольо Пехливанов – началник отдел „Образование, социални дейности, култура, вероизповедание и младежки дейности“,  Янко Илчев секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Янко Анев – общински съветник и  много родители. Приветствие към присъстващите отправи директорът на училището –Дора Карагьозова. С гордост заяви, че учебната година започва с над 180 ученика и втора професионална паралелка. 135 са пътуващите ученици. Създадена е организация за осигуряване на безпроблемното им превозване дори от най-малките населени места като Иглика, Ситово, Оман до учебното заведение и обратно до дома. Пожела на всички здраве, благоденствие и успехи. Кметът г-н Христов поздрави присъстващите с празника и обяви, че общинска администрация е защитила два нови проекта, свързани с модернизация на образованието в община Болярово. Проектът по Механизма за възстановяване и устойчивост е на стойност 2 495 805 лв., предвидени за модернизация на Средно училище „Д-р Петър Берон“. С тези пари ще се направи цялостна топлоизолация, ще се монтират фотоволтаични инсталации на покрива, ще се изградят климатична инсталация, достъпна среда за хора с физически увреждания, игрища за футбол, хандбал, баскетбол, предвидено е и цялостно преоборудване на кабинетите и класните стаи. Другият проект е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, като отпуснатото финансиране е 20 200 лв. Проектът предвижда провеждане на общностни анкети, обучения, интерактивни родителски срещи, родителски лектории. Заложени са и дейности за включването на родителите в обществения живот на общината чрез прякото им участие в планирането, подготовката и реализацията на общностни прояви и кампании. Предвидена е и работа с детски учители и преподаватели, както и с непедагогическия персонал, с цел повишаване на квалификацията на педагозите от общината за работа в мултикултурна среда. Продължителността на проекта е една година. На празника най-развълнувани и нетърпеливи бяха малките  първокласници, които за първи път прекрачиха  прага на училището, за първи път чуха  школския звънец. Те се представиха със стихчета и песен. Тържествено се заклеха да внимават в час, да са трудолюбиви и честни. Всички получиха подарък от г-н Христов – книжка с приказки. През тази учебна година нови светове от букви, цифри, игри и мечти ще им разкрива тяхната първа учителка – Мария Тодорова. Тя ги посрещна с фойерверки и питка с мед.

Началото е поставено. Да ни е честита 2023 -2024 учебна година! Да е мирна и успешна!