151 години безсмъртие

В СУ“Д-р Петър Берон“ отдадоха почит към един от най-достойните синове на България – Васил Левски. За учениците от I – ХIIклас се проведе традиционното състезание „Лъвски скок“. Надпреварата беше изпълнена с много емоции и борбен дух. Учениците от 1., 2., 3. и 4. клас попълваха работен лист за Васил Левски. Обогатиха знанията си за живота и делото на великия българин. По класове се изготвиха тематични табла, проведоха се дискусии за живота и делото на Апостола. Учениците споделиха, че духът и смелите подвизи на Апостола ги вдъхновяват да се стремят към по-добро бъдеще.