Да бъдем добри

Всяка година последната сряда на месец февруари, се отбелязва деня за борба с тормоза в училище „Ден на розовата фланелка“. По този повод  всички класове от СУ ,, Д-р Петър Берон“ гр. Болярово, изработиха, поднесоха и получиха сувенири и табла с тематични послания. Изборът кой клас на кого ще поднася табло бе определен чрез жребий от председателите на класовете. С много изненади, усмивки и положителни емоции учениците си поднесоха пожелания да творят добро, да се уважават, подкрепят, да бъдат толерантни  не само в този ден, а всеки ден. Учениците получиха розови стикери и химикали с изписани послания, осигурени от МКБППМН- община Болярово.