VIII клас

Утвърден държавен план прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво.

БРОЙ НА МЕСТАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

– Една  профилирана  паралелка с профил „Хуманитарни науки“