Чест и слава, вечна слава Вам будители народни!

Денят на народните будители е официален празник, който всяка година се отбелязва от учениците и учителите от СУ“Д-р Петър Берон“. Те с уважение и респект  почитат делото на българските просветители, книжовници и революционери — будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност.
В часа на класа бяха представени презентации за живота и дейността на българските просветни дейци и революционери. Учениците от 4 клас изработиха табла и книжки, посветени на будителите, а учениците от 2 клас – лапбук. С изработените материали аранжираха кът в коридора на училището.